INOVATIVNOST
 
Kartica primjenjuje do sada ne korišten način promoviranja neke regije, destinacije ili roba i usluga. Zbog malih dimenzija, dobrog dizajna i inovativnog pristupa svatko će je zadržati kao atraktivan suvenir i uspomenu.
 
 
 
 
VELIKI MARKETINŠKI EFEKAT
 
Zbog svojih karakterisika, kartica kao novi komunikacijski kanal jamči veliku upotrebu, a samim time i vrhunsku promociju.
 
MINIMALNA ULAGANJA
 
Dugotrajnost i neusporedivo niža cijena marketinga u komparaciji sa standardnim promo materijalima.
 
DIREKTNA PREPORUKA
 
Zbog praktičnog formata kartica se ne baca kao što je to slučaj sa većinom promo materijala. Iz tog razloga kartica je u službi direktne preporuke davanjem iz "ruke u ruku" što predstavlja najbolji mogući oblik reklame.
 
 
 
 
 
VIŠEJEZIČNOST
 
Zbog modularne strukture, sadržaj koji je povezan sa karticom može biti višejezičan.
 
 
 
MODULARNOST
 
Cijeli sustav funkcionira na način da kartica, jednom kada se napravi vrijedi trajno, a sadržaj na internetu je promjenjiv i prilagodljiv.
 
KARTICA KAO KUPON
 
Kartica se može iskoristiti i kao svojevrsni kupon sa određenim popustom što može biti motivirajuće za ponovni posjet ili kao poklon nekoj drugoj osobi.
 
MASOVNA DISTRIBUCIJA
 
Zbog izrazito niske cijene i malih dimenzija kartica je izuzetno pogodna za jednostavnu masovnu distribuciju kao besplatni promo materijal. Jedinice lokalne samouprave ili poslovni subjekti karticu mogu distribuirati putem hotelskog i privatnog smještaja, ugostiteljskih objekata, raznih prodajnih mjesta i sl.
 
 
 
JEDNOSTAVNOST
 
Jedna mala kartica veza je prema velikom broju korisnih informacija. Skeniranjem QR koda koji se nalazi na kartici pristupa se raznovrsnom, višejezičnom i interaktivnom sadržaju.
 
PRISTUPAČNOST
 
Cijeli sustav (kartica + sadržaj na internetu) radi bez potrebe instaliranja aplikacije na mobitel pa tako ne opterećuje dodatno njegove resurse. Pouzdano radi na svim mobilnim platformama. To je dodatno jamstvo da će se kartica koristiti, a ne baciti.
 
KARTICA KAO ULAZNICA
 
Implementacijom QR koda, vaše postojeće ulaznice mogu preuzeti ulogu kartice. Također, može se napraviti kartica u formi ulaznice i preuzeti ulogu vaših dosadašnjih ulaznica.
 
 
MULTIMEDIJA
 
Ako posjedujete multimedijalne sadržaje koji se nalaze na vašim mrežnim stranicama ili na nekoj od internet platformi (YouTube, Vimeo, dTube i sl.) kartica omogućuje pristup sadržaju koji u sebi može uključivati vašu multimedijalnu prezentaciju.
 
 
KOMPLEMENTARNOST
 
Kartica se savršeno nadopunjuje sa drugim inovativnim proizvodima naše tvrtke kao što su WLP uređaji, Pametno jedroi Gastrokod beskontaktni digitalni cijenik. U kombinaciji sa WLP uređajima, sadržaj može uključivati i prijenos žive slike sa neke atraktivne lokacije.
(više na www.icd.hr)
 
 
 
KARTICA ZA 0 KUNA
 
Do kartice i cijelog informatičkog sustava na kojem se ona bazira možete doći i putem zajedničkog ulaganja sa našom firmom, a pod određenim uvjetima projekt kartice moguće je i realizirati za 0 kuna.
Kontaktirajte nas u vezi dogovora. (više na www.icd.hr)
 
POVRAT ULAGANJA
 
Kartica se može komercijalizirati i tako postati profitabilno ulaganje.
 
To se može ostvariti na tri načina:
 
- prodavanjem kartice koja je oplemenjena sa dodatnim sadržajima
  (npr. audio vodič ili interaktivna karta)
- prodajom oglasnog prostora
- ostvarivanje dodatnih popusta u nabavi zbog promocije roba i usluga
  na sadržaju povezanom sa karticom
 
AUDIO VODIČ
 
Kartica može sadržavati i višejezični audio vodič što značajno podiže kvalitetu ponude, te olakšava prezentaciju i snalaženje. Oplemenjena takvim dodatnim dodatnim sadržajem kartica se može i prodavati po nekim pristupačnim cijenama (5 - 10 kuna).