WIM U TURIZMU I KULTURI
 
 
WIM omogućuje da se promocija određenih turističkih i kulturnih proizvoda podigne na još višu razinu. Posebnom primjenom tehnologije koja se koristi u WIM marketingu postižu se najbolji mogući promotivni rezultati kroz tzv. “direktan marketing“ u formi preporuke sa živom slikom.
 
 
Isto tako osobe koje su koristile te turističko/kulturne proizvode imaju priliku osvježiti svoje uspomene na inovativan i jedinstven način.
 
To se postiže tako da se na ulaznicu otisne QR kod koji je direktna veza prema slici uživo sa određene turističke ili kulturne atrakcije.
 
Za primjenu ovakve vrste marketinga izuzetno su pogodne ulaznice koje se dobiju prilikom posjeta nekim kulturnim znamenitostima (npr. Dubrovačke gradske zidine, Arena Pula, poznati muzeji...) kao i ulaznice u nacionalne parkove (npr. NP Plitvička jezera, NP Krka, NP Brijuni...). Turističko/kulturna odredišta koja ne naplaćuju ulaznice mogu QR kod otisnuti na svoje promo materijale.
 
 
 
 
 
 
 
 
Takva ulaznica ostaje trajna poveznica prema lokaciji na kojoj ste bili. Ona sigurno neće biti bačena i rado ćete je dati na uvid svojim prijateljima kako bi i oni pomoću QR koda mogli uživo vidjeti lokaciju koju ste posjetili.
 
     
 
Što donosi WIM MARKETING ?
 
 
 
-
inovativnost u promociji turističko-kulturne ponude
-
direktan marketing  (preporuka) - najbolja moguća promocije lokacije
-
osim prijenosa slike uživo  sustav omogućuje i dodatne vrste promocije lokacije kao što su promotivni video sadržaji,  nagradne igre ili slikovne i tekstualne informacije
-
sustav radi bez potrebe za instaliranjem bilo kakve aplikacije. Sve se može obaviti i najjeftinijim pametnim telefonom kupljenim na kiosku.
 
 
Mogući izgled stražnje strane ulaznice za dubrovačke zidine: